ul. Warszawska 34
15-077 Białystok

tel. 86 216 47 77
fax 86 216 47 77

biuro@bialystok.skwp.pl


BIURO czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30