Władze statutowe
Zarząd Oddziału (kadencja 2019-2022)

Małgorzata Sokół-Kreczko - prezes
Beata Kropiewnicka - wiceprezes ds. szkolenia
Bogusław Wojtach- wiceprezes ds. organizacyjnych
Grażyna Klamecka-Roszkowska - sekretarz
Dariusz Roguszczak - skarbnik
Elżbieta Chalecka - członek
Anna Dyhdalewicz - członek

Eliza Oleksza- członek
Stanisław Kozłowski - członek

Jarosław Stypułkowski - członek
Paweł Zdanowicz - członek
Edward Matejkowski - członek (Prezes Zarządu Oddziału w Łomży)

Okręgowa Komisja Rewizyjna (kadencja 2019-2022)

Jadwiga Alechno - przewodnicząca

Zofia Borysienko - zastępca przewodniczącego
Alicja Klimowicz - członek
Grażyna Trusewicz - członek

Bożena Wiszniewska - członek

Okręgowy Sąd Koleżeński (kadencja 2019-2022)

Eugenia Backiel – przewodnicząca

Wiesław Bojarczyk - zastępca przewodniczącego
Bożena Krasnowska - członek

 

ul. Warszawska 34
15-077 Białystok

tel. 85 743 26 19
tel. 85 743 26 05
fax 85 743 25 91

biuro@bialystok.skwp.pl

Bank PKO BP 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419