Certyfikat ISO 9001

Certyfikat Systemu Jakości

     

 

Akredytacja Podlaskiego Kuratora Oświaty

decyzjami Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 grudnia 2020 r. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Kształcenia Księgowych Oddziału Okręgowego w Białymstoku otrzymało akredytacje w zakresie organizacji kursów na trzech stopniach certyfikacji zawodu księgowego:

  • Kurs dla kandydatów na księgowego,
  • Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości,
  • Kurs dla kandydatów na głównego księgowego.

 

 

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji placówek oświaty pozaszkolnej

W dniu 21 czerwca 2011 r. uzyskaliśmy zaświadczenie wydane przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku potwierdzające, że Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Kształcenia Księgowych Oddziału Okręgowego w Białymstoku zostało wpisane do ewidencji placówek oświaty pozaszkolnej pod poz. 121. Zatem jesteśmy jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

W związku z powyższym na podstawie art. 43 ust.1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT, usługi szkoleniowe świadczone przez Oddział Okręgowy w Białymstoku - kursy, konferencje i seminaria, obligatoryjne szkolenie zawodowe dla biegłych rewidentów są zwolnione z podatku VAT.

ul. Warszawska 34
15-077 Białystok

tel. 85 743 26 19
tel. 85 743 26 05

biuro@bialystok.skwp.pl

Bank PKO BP 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419

BIURO czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30