Oddział Okręgowy w Białymstoku Stowarzyszenia Księgowych w Polsce istnieje od 1957 roku. Zasięgiem działania obejmuje teren byłego województwa białostockiego i łomżyńskiego.

Oddział zrzesza ok. 1000 członków zwyczajnych i ok. 60 członków wspierających. Członkowie zwyczajni naszego Oddziału skupieni są w jednostkach organizacyjnych: Oddziale w Łomży oraz kołach i klubach. Samodzielnie działalność szkoleniową prowadzi Oddział w Łomży

Podstawową działalnością statutową Oddziału jest szeroko pojęta działalność edukacyjno-szkoleniowa dla służb finansowo-księgowych, która realizowana jest głównie w formie kursów umożliwiających zdobycie zawodu księgowego, jak i doskonalenie w zawodzie.
Oddział Okręgowy w Białymstoku współpracuje:

  • z organizacjami gospodarczymi zrzeszającymi podlaskich przedsiębiorców. Celem tej współpracy jest popularyzacja nowych rozwiązań w rachunkowości firm  oraz pomoc przedsiębiorcom w przygotowaniu się do zmian prawa rachunkowego, podatkowego i gospodarczego w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej.
  • z wyższymi i średnimi szkołami ekonomicznymi pomagając młodzieży w zdobyciu praktycznej wiedzy z zakresu rachunkowości i podatków.

Oddział Okręgowy w Białymstoku posiada własny lokal o pow. 475 m2 z trzema salami wykładowymi, w tym największa pomieścić może ponad 80 słuchaczy. Sale szkoleniowe wyposażone są w nowoczesny sprzęt audiowizualny i przystosowane do prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem techniki komputerowej.

ul. Warszawska 34
15-077 Białystok

tel. 85 743 26 19
tel. 85 743 26 05

biuro@bialystok.skwp.pl

Bank PKO BP 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419

BIURO czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30