Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
17.09.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dni robocze
Opłata:
1200,- zł od osoby
1100,- zł Członkowie wspierający Oddział (firmy) SKwP w Białymstoku
Raty:
600,- zł I rata płatna po otrzymaniu zawiadomienia potwierdzającego rozpoczęcie szkolenia,
Zapisz się

Warsztaty -  40 godz. lekcyjnych (10 dni zajęć)- ONLINE-popołudnia

TERMIN:  17 września 2024 r.  – 17 października 2024 r. w godzinach 16:00 -19:15- wtorki i czwartki po 4 godz. lekcyjne ( zajęcia w dniach: 17,19,24,26 września i 1,3,8,10,15,17 października 2024 r.)

Szkolenie będzie realizowane za pomocą programu Microsoft Teams. Słuchacz powinien dysponować: komputerem z dostępem do internetu, głośnikami/słuchawkami, mikrofon nie jest wymagany.

WYKŁADOWCA: Izabella Trochimczuk -  doradca podatkowy, wieloletni wykładowca, aplikant na biegłego rewidenta

Cel  szkolenia: rozwój i poszerzenie kompetencji z zakresu podatku VAT oraz nabycie praktycznych umiejętności rozwiązywania kazusów bazując na orzecznictwie oraz przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje 40 godzin lekcyjnych

 1. Transakcje łańcuchowe
  1. Zasady rozpoznania dostawy ruchomej
  2. Warunki incoterms
  3. Transakcje trójstronne
 2. WDT
  1. Zdefiniowanie WDT oraz nietransakcyjne WDT
  2. Obowiązek podatkowy
  3. Udokumentowanie stawki 0%
  4. Reklamacje, zwroty, upusty, zaliczki
  5. Kurs waluty
 3. WNT oraz import usług
  1. Zdefiniowanie WNT oraz nietransakcyjne WNT
  2. Obowiązek podatkowy
  3. Reklamacje, zwroty, upusty, zaliczki
  4. Kurs waluty
 4. Eksport i import towarów
  1. Eksport towarów - obowiązek podatkowy i prawo do zastosowania stawki 0%
  2. Import towarów – procedury szczególne
  3. Reklamacje, zwroty, upusty, zaliczki
  4. Kurs waluty
 5. Przekształcenia w podatku VAT
  1. Przekształcenie IDG w sp. z o.o.
  2. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową
  3. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę kapitałową
  4. Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 6. Obrót nieruchomościami
  1. Zwolnienie z opodatkowania
  2. Zasady korekta podatku vat
  3. Moment powstania obowiązku podatkowego
 7. Miejsce świadczenia
  1. Dostawa towarów z montażem
  2. Usługi budowlane
  3. Pozostałe przypadki (wynajem samochodu, usługi szkoleniowe, usługi wstępu)
 8. Usługi transportu i spedycji w podatku VAT
  1. Kiedy mamy usługi transportu międzynarodowego
  2. Kiedy mamy usługi transportu wewnątrzwspólnotowy
  3. Zasady udokumentowania stawki 0%
 9. Sprzedaż e-commerce

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • Szkolenie prowadzone będzie w formie online.
 • Przed rozpoczęciem szkolenia słuchacz otrzyma na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym materiały szkoleniowe, LOGIN i Hasło oraz instrukcje logowania się na zajęcia.
 • Formą zaliczenia szkolenia jest 100% obecności na zajęciach
 • Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 23 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652). Skan zaświadczenia zostanie wysłany pocztą elektroniczną lub na życzenie słuchacza pocztą tradycyjną na wskazany adres.

ODPŁATNOŚĆ  za szkolenie wynosi:

-  1100   – od członków wspierających (firm) SKwP Oddział w Białymstoku z opłaconą składką za 2024 r.

-  1200 zł  – od pozostałych jednostek

Istnieje możliwość dokonywania płatności w ratach (600 zł – I rata według zawiadomienia potwierdzającego termin rozpoczęcia szkolenia, pozostała płatność w trakcie szkolenia) Przelewy należy wykonywać na konto Stowarzyszenia Księgowych    93 1020 1332 0000 1302 0344 0419.

 Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT w związku z uzyskanym wpisem do ewidencji  jednostek objętych systemem  oświaty  – art.43 ust.1 pkt. 26 lit. a) Ustawy o VAT).

WARUNKIEM UCZESTNICTWA  w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia online przez stronę internetową

www.bialystok.skwp.pl.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Warszawska 34
15-077 Białystok

tel. 85 743 26 19
tel. 85 743 26 05

biuro@bialystok.skwp.pl

Bank PKO BP 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419

BIURO czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30