Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
02.12.2021
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dni robocze
Opłata:
290,- zł od osoby
Zapisz się

TERMIN SZKOLENIA

2 grudnia 2021 r. (czwartek), godzina 9:00 ZAJĘCIA W TRYBIE ON- LINE

WYKŁADOWCA

Cezary Pieńkosz – doradca podatkowy

PROGRAM SZKOLENIA

1.Polski Ład a VAT – zmiany od 1 stycznia 2022 r.

 1. Grupa VAT – możliwość wspólnego rozliczania się z VAT przez kilku podatników
 2. Opodatkowanie usług finansowych
 3. Obrót gotówkowy i bezgotówkowy a konsekwencje na gruncie VAT
 4. Zmiany w WIS
 5. Porozumienie inwestycyjne – nowy instrument służący zapewnieniu inwestorowi pewności wykładni przepisów prawa podatkowego w zakresie skutków podatkowych planowanej inwestycji
 6. Wprowadzenie konstrukcji nabycia sprawdzającego
 7. Wprowadzenie możliwości informowania podatników przez Szefa KAS o ryzyku uczestniczenia w karuzelach podatkowych

2. Faktura ustrukturyzowana, zmiany w fakturowaniu, Krajowy System e-Faktur – zmiany od 1 stycznia 2022 r.

 1. Faktura ustrukturyzowana
 2. Elementy treści faktury
 3. Terminy wystawiania faktur
 4. Faktury korygujące
 5. Duplikaty
 6. KSeF a fakturowanie i rozliczanie VAT

3. SLIM VAT 2 - zmiany od 1 października 2021 r.

 1. Transakcje łańcuchowe.
 2. Korekta obniżająca podstawę opodatkowania - import usług, dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca oraz WNT
 3. Rozliczenie importu towarów w korekcie deklaracji
 4. Wybór opcji opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części
 5. WNT i odwrotne obciążenie – rezygnacja z warunku rozliczenia podatku należnego w terminie 3 miesięcy jako warunku do odliczenia VAT naliczonego; konsekwencja przełomowego wyroku TSUE z 18.03.2021 r. w sprawie C-895/19
 6. Nowe zasady obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego poprzez korektę deklaracji
 7. Wydłużenie terminu na złożenie VAT-26
 8. Uproszczenia w zakresie ulgi na złe długi
 9. Zaległości podatkowe a uwalnianie środków z rachunku VAT
 10. Uwalnianie środków z rachunku technicznego
 11. Zmiana w zał. 15
 12. Konsolidacja środków na rachunkach VAT w różnych bankach
 13. Rozszerzenie możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT

4. Elektroniczny system „TAX-FREE” – podstawowe zagadnienia.

5. Dodatkowo program będzie aktualizowany i uzupełniany, aby szkolenie uwzględniało bieżące zmiany w przepisach i problemy praktyki rozliczeń VAT.

6. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia. Dyskusja

  HARMONOGRAM SZKOLENIA

 • Sesja video I 9:00 – 10:30
 • Przerwa 15 minut
 • Sesja video II 10:45 – 12:15
 • Przerwa 30 minut
 • Sesja video III 12:45 – 14:15
 • Przerwa 15 minut
 • Sesja video IV 14:30 – 16:00

 INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • ODPŁATNOŚĆ za uczestnictwo szkoleniu wynosi - 290 zł
 • Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT w związku z uzyskaniem wpisu do ewidencji jednostek objętych systemem oświaty - 43 ust.1 pkt 26 lit. a)  Ustawy o VAT.
 • WARUNKIEM UCZESTNICTWA w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 30 listopada 2021 r. (zgłoszenie on-line przez stronę internetową, bądź mailowo na adres: biuro@bialystok.skwp.pl) do biura Oddziału Okręgowego SKwP w Białymstoku oraz dokonanie wpłaty na konto Stowarzyszenia Księgowych Oddział Okręgowy w Białymstoku 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419

(Uczestnictwo w szkoleniu wymaga dokonania opłaty przed szkoleniem)

!!UWAGA!!

 • Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
 • Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia  01 grudnia br.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Warszawska 34
15-077 Białystok

tel. 85 743 26 19
tel. 85 743 26 05
fax 85 743 25 91

biuro@bialystok.skwp.pl

Bank PKO BP 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419