Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
18.09.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dni robocze
Opłata:
450,- zł od osoby
400,- zł Cena dla członków wspierających (firmy)
Zapisz się

Szkolenie  w trybie online-

TERMIN SZKOLENIA 18 września 2024 r. godzina 9:00

MIEJSCE SZKOLENIA 

szkolenie przy użyciu aplikacji MS Teams

WYKŁADOWCA

Izabella Trochimczuk - doradca podatkowy, prawnik , doświadczony wykładowca

CELEM SZKOLENIA  

jest  zapoznanie uczestników z podstawowymi  zasadami i  metodami sporządzenia i analizy  rachunku przepływów pieniężnych 

Skierowane do pracowników działów finansowo-księgowych, kontrolingu i kosztów, głównych księgowych, dyrektorów finansowych , kontrolerów i audytorów oraz osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Część ogólna
  • Podstawy prawne sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
  • Cele i istota rachunku przepływów pieniężnych,
  • Metody sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych
 2. Działalność operacyjna jednostki
  • Wpływy i wydatki z działalności operacyjnej
  • Metoda bezpośrednia i pośrednia
  • Wpływy i wydatki z działalności operacyjnej
  • Korekty wyniku finansowego
 3. Działalność inwestycyjna jednostki
  • Wpływy i wydatki z działalności inwestycyjnej
  • Nabycie i zbycie środków trwałych,
  • Inwentaryzacja środkach trwałych
  • Środki trwałe nabyte w ramach leasingu finansowego
 4. Działalność finansowa jednostki
  • Wpływy i wydatki z działalności finansowej
  • Zmiany stanu kredytów i pożyczek, możliwość kompensaty
  • Dotacje
  • Leasing finansowy
 5. Metoda pośrednia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych:
  1. Istota metody pośredniej
  2. Zasady ustalania zmiany stanu pozycji bilansowych
  3. Działalność operacyjna:
   • Amortyzacja
   • Różnice kursowe
   • Odsetki
   • Dywidendy otrzymane i wypłacone
   • Zapasy, aport zapasów,
   • Ustalenie zmiana stanu zobowiązań, leasing finansowy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
   • Umorzenie pożyczek
 1. Metoda bezpośrednia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych:
  • Istota metody bezpośredniej,
  • Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią
 2. Sporządzenie przepływów pieniężnych metodą pośrednią
  • Przygotowanie danych z bilansu
  • Grupowanie pozycji,
  • Wypełnienie przepływów
  • Prezentacja w informacji dodatkowej
 3. Przykłady błędnie sporządzonych przepływów pieniężnych,
  • Ustalenie błędów
  • Korekta błędnych pozycji
  • Sporządzenie prawidłowych przepływów pieniężnych

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • Czas szkolenia – 8 godzin lekcyjnych
 • Szkolenie będzie prowadzone w trybie online.
 • Uczestnicy otrzymają mailowo materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę oraz Link do szkolenia (platforma MS Teams).
 • Prosimy o podanie adresu e-mail, na który wyślemy link do udziału w szkoleniu.
 • Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 23 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652). Skan zaświadczenia zostanie wysłany pocztą elektroniczną.
 • ODPŁATNOŚĆ za uczestnictwo szkoleniu wynosi :

          - 450 zł

          - 400 zł – Członkowie wspierający (firmy) z uregulowaną składką członkowską za 2024 r.

 • Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT w związku z uzyskaniem wpisu do ewidencji jednostek objętych systemem oświaty - 43 ust.1 pkt 26 lit. a)  Ustawy o VAT.
 • WARUNKIEM UCZESTNICTWA w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia (zgłoszenie on-line przez stronę internetową, bądź mailowo na adres: biuro@bialystok.skwp.pl) do biura Oddziału Okręgowego SKwP w Białymstoku oraz dokonanie wpłaty przed szkoleniem na konto Stowarzyszenia Księgowych Oddział Okręgowy w Białymstoku 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419.
 • MOŻLIWE DOFINANSOWANIA:1.BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanieW przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.

  2.KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

  Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. Więcej informacji na stronie: http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Warszawska 34
15-077 Białystok

tel. 85 743 26 19
tel. 85 743 26 05

biuro@bialystok.skwp.pl

Bank PKO BP 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419

BIURO czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30