Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
03.06.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dni robocze
Opłata:
450,- zł od osoby
400,- zł Cena dla członków wspierających (firmy)
Zapisz się

Szkolenie  w trybie online

TERMINY SZKOLEŃ

1. 03 czerwca 2024 r. godzina 9:00

2. 10 września 2024 r. godzina 9:00

MIEJSCE SZKOLENIA 

szkolenie przy użyciu aplikacji MS Teams

WYKŁADOWCA

Izabella Trochimczuk - doradca podatkowy, prawnik , doświadczony wykładowca

CELEM SZKOLENIA  

jest  zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy w zakresie funkcjonowania podatku od towarów i usług.

Szkolenie skierowane jest do nowych pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, nowych pracowników działów finansowo – księgowych w jednostkach administracji publicznej, samorządowych organów podatkowych), Przeznaczone jest również dla wolnych zawodów takich jak: adwokat, notariusz, radca prawny, biegły rewident oraz aplikantów radcowskich, notarialnych, adwokackich lub rewidenckich, prawników, ekonomistów, finansistów. Oferta może zainteresować osoby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których wiedza ta jest niezbędna w  podejmowaniu codziennych decyzji jak i w kontaktach z organami podatkowymi.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Pojęcie podatnika
  • Definicja podatnika
  • Rejestracja podatnika VAT, rejestracja podatnika VAT-UE
  • Weryfikacja na białej liście
 2. Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług
 3. Nieodpłatne świadczenia
 4. WDT, WNT
  • Definicja transakcji unijnych
  • Moment rozpoznania obowiązku podatkowego
  • Warunki do stosowania stawki 0% przy WDT
 5. Eksport towarów, import towarów
  • Definicja eksportu, importu
  • Moment rozpoznania obowiązku podatkowego
  • Warunki stosowania stawki 0% dla eksportu
 6. Import usług
  • Obowiązek podatkowy
  • Podstawa opodatkowania, kurs waluty
 7. Obowiązek podatkowy
  • Obowiązek podatkowy na zasadach ogólnych
  • Szczególne sposoby powstania obowiązku podatkowego
 8. Podstawa opodatkowania
 9. Podatek naliczony
  • Wyłączenie prawa do odliczenia
  • Termin odliczenia
  • Podatek odliczany proporcjonalnie
 10. Faktury
  • Faktury dokumentujące sprzedaż opodatkowaną w kraju
  • Faktury dokumentujące sprzedaż opodatkowaną poza krajem
  • Faktury zaliczkowe
  • Terminy fakturowania
  • Dokumenty, które można uznać za faktury
 11. Ulga na złe długi
 12. Split payment
 13. Kasa rejestrująca
  • Obowiązek instalacji
  • Zwolnienie z obowiązku rejestracji
  • Ulga na zakup kas
 14. Zwrot podatku VAT
 15. Deklaracje, ewidencje VAT, sposoby rozliczenia podatku VAT
  • Miesięczne rozliczenie podatku VAT
  • Kwartalne rozliczenie podatku VAT
  • Podatnik rozliczający się metodą kasową

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • Czas szkolenia – 8 godzin lekcyjnych
 • Szkolenie będzie prowadzone w trybie online.
 • Uczestnicy otrzymają mailowo materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę oraz Link do szkolenia (platforma MS Teams).
 • Prosimy o podanie adresu e-mail, na który wyślemy link do udziału w szkoleniu.
 • Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 23 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652). Skan zaświadczenia zostanie wysłany pocztą elektroniczną.
 • ODPŁATNOŚĆ za uczestnictwo szkoleniu wynosi :

          - 450 zł

          - 400 zł – Członkowie wspierający (firmy) z uregulowaną składką członkowską za 2024 r.

 • Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT w związku z uzyskaniem wpisu do ewidencji jednostek objętych systemem oświaty - 43 ust.1 pkt 26 lit. a)  Ustawy o VAT.
 • WARUNKIEM UCZESTNICTWA w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia (zgłoszenie on-line przez stronę internetową, bądź mailowo na adres: biuro@bialystok.skwp.pl) do biura Oddziału Okręgowego SKwP w Białymstoku oraz dokonanie wpłaty przed szkoleniem po otrzymaniu zawiadomienia na konto Stowarzyszenia Księgowych Oddział Okręgowy w Białymstoku 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419.
 • MOŻLIWE DOFINANSOWANIA:1.BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

  Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

  W przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.

  2.KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

  Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. Więcej informacji na stronie: http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Warszawska 34
15-077 Białystok

tel. 85 743 26 19
tel. 85 743 26 05

biuro@bialystok.skwp.pl

Bank PKO BP 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419

BIURO czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30