Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
29.09.2022
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dni robocze
Opłata:
380,- zł od osoby
350,- zł Cena dla członków wspierających
Zapisz się

TERMIN SZKOLENIA

29 września 2022  r., godzina 9:00 ZAJĘCIA W TRYBIE ON- LINE

 WYKŁADOWCA

Katarzyna Tomala – doradca podatkowy

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych:
 • jak ustalić dochód z działalności gospodarczej dla składki miesięcznej – praktyczne przykłady,
 • rozliczenie remanentów,
 • przychody wolne od podatku a dochód składkowy,
 • sprzedaż środka trwałego,
 • zawieszenie działalności gospodarczej.

 

 1. Ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów:
 • ustalenie podstawy składki miesięcznej – zasady ogólne oraz metoda uproszczona
 • przychody wolne od podatku a dochód składkowy,
 • sprzedaż środka trwałego,
 • zawieszenie działalności gospodarczej.
 1. Zasady rozliczenia składki zdrowotnej w obliczeniu podatku przez przedsiębiorców:
 • obliczenie zaliczek na PIT i podatku ryczałtowego w trakcie 2022 r. oraz odliczenie składki w zeznaniu rocznym za 2022 r. – przepisy przejściowe
 • obliczenie zaliczek uproszczonych
 • odliczenie składki zdrowotnej od karty podatkowej 
 1. Zmiana formy opodatkowania w zeznaniu rocznym za 2022 r. z ryczałtu z działalności gospodarczej na skalę podatkową:
 • warunki formalne zawiadomienia o zmiany formy opodatkowania,
 • różne rodzaje działalności a możliwość zmiany formy opodatkowania – praktyczne przykłady,
 • zasady założenia księgi przychodów i rozchodów oraz zasady sporządzenia remanentów,
 • zasady sporządzenia zeznania PIT-36 za 2022 r.,
 • wpływ na rozliczenie składki zdrowotnej – miesięcznej i rocznej.
 1. Zmiana formy opodatkowania w zeznaniu rocznym za 2022 r. z podatku liniowego na skalę podatkową:
 • warunki formalne zawiadomienia o zmiany formy opodatkowania,
 • różne rodzaje działalności a możliwość zmiany formy opodatkowania– praktyczne przykłady,
 • zasady sporządzenia zeznania PIT-36 za 2022 r.,
 • wpływ na rozliczenie składki zdrowotnej– miesięcznej i rocznej.
 1. Zmiana formy opodatkowania w zeznaniu rocznym za 2022 r. z ryczałtu z najmu na skalę podatkową oraz podsumowanie zasad opodatkowania prywatnego najmu w 2022 r. – zasady wprowadzone przez Polski Ład.
 2. Rezygnacja z ryczałtu od 1 lipca 2022 r. i przejście na skalę podatkową w drugim półroczu 2022 r.:
 • zasady założenia księgi przychodów i rozchodów oraz zasady sporządzenia remanentów,
 • jak ustalić zobowiązanie podatkowe za pierwsze i drugie półroczne 2022 r.,
 • zasady sporządzenia zeznań rocznych za 2022 r.,
 • wpływ na rozliczenie składki zdrowotnej – miesięcznej i rocznej.
 1. Stosowanie zwolnień podatkowych wprowadzonych w 2022 r. – ulga na powrót, rodzina 4+ i pracujący emeryt:
 • zasady stosowania zwolnień w kontekście interpretacji Dyrektora KIS i wyjaśnień MF,
 • zasady potrącenia kosztów podatkowych,
 • jaki ustalić dochód do opodatkowania z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku,
 • stosowanie zwolnień przy wspólnym rozliczeniu małżonków. 
 1. Roczne rozliczenie składek zdrowotnych:
 • obowiązki w zakresie rocznego rozliczenia składek,
 • jak obliczyć roczną składkę i rozliczyć ją ze składkami miesięcznymi – praktyczne przykłady,
 • procedura zwrotu nadpłaty składek,
 • procedura dopłaty składek na podstawie rocznego rozliczenia.
 1. Zbieg różnych tytułów ubezpieczenia zdrowotnego a ustalenie składki zdrowotnej:
 • kilka spółek osobowych na różnych formach opodatkowania,
 • kilka spółek komandytowych albo jednoosobowych spółek z o.o.,
 • ubezpieczenie osoby współpracującej – zmiany od 1 lipca 2022 r.,
 • ubezpieczenie komplementariusz SKA. 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1. FORMUŁA SZKOLENIA
 • Szkolenie prowadzone będzie w formie on-line. Zostaną przesłane drogą mailową materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę oraz link do szkolenia. Aby dołączyć do spotkania należy wpisać swoje imię i nazwisko – na tej podstawie potwierdzamy obecność na szkoleniu.
 • Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu.
 • Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652). Skan zaświadczenia zostanie wysłany pocztą elektroniczną.
 • Czas szkolenia – 7 godzin lekcyjnych (od 9:00 do ok. 15:00) 
 1. ODPŁATNOŚĆ za uczestnictwo szkoleniu wynosi :
 • 380 zł
 • 350 zł – członkowie wspierający z opłaconą składką za 2022 r.
 • Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT w związku z uzyskaniem wpisu do ewidencji jednostek objętych systemem oświaty - 43 ust.1 pkt 26 lit. a)  Ustawy o VAT.
 1. WARUNKIEM UCZESTNICTWA w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 27 września 2022 r. (zgłoszenie on-line przez stronę internetową, bądź mailowo na adres: biuro@bialystok.skwp.pl) do biura Oddziału Okręgowego SKwP w Białymstoku. Wpłaty należy dokonać na konto Stowarzyszenia Księgowych Oddział Okręgowy w Białymstoku  93 1020 1332 0000 1302 0344 0419 (Uczestnictwo w szkoleniu wymaga dokonania opłaty przed szkoleniem) 

!!UWAGA!!

Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia 28 września 2022 r.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Warszawska 34
15-077 Białystok

tel. 85 743 26 19
tel. 85 743 26 05
fax 85 743 25 91

biuro@bialystok.skwp.pl

Bank PKO BP 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419