Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
09.06.2021
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dni robocze
Opłata:
250,- zł od osoby
Zapisz się

TERMIN SZKOLENIA

9 czerwca 2021 r., godzina 9:00

 ZAJĘCIA W TRYBIE ON- LINE

WYKŁADOWCA

Hubert Grzyb – doradca podatkowy

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest pozyskanie przez uczestników wiedzy potrzebnej do wykonywania znowelizowanych obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Biura prowadzące księgi rachunkowe, doradcy podatkowi, adwokaci i radcowie prawni już od kilku lat objęci są obowiązkami ustawowymi. Obecnie uchwalono nowelizację ustawy AML, która w kwietniu 2021 r. wprowadzi dla nich nowe obowiązki a dotychczasowe modyfikuje. Co istotne do katalogu instytucji obowiązanych włączono pozostałe biura rachunkowe i innych przedsiębiorców, którzy prowadzą jedynie księgi podatkowe i sporządzają deklaracje. Dla tych podmiotów szkolenie będzie okazją, by poznać jakie czynności należy wykonać, by prowadzić działalność zgodnie z przepisami AML. Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla właścicieli i pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów oraz ich pracowników.

PROGRAM SZKOLENIA

1.Na kim ciążą obowiązki ustawowe? Definicja instytucji zobowiązanej.

a) Podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

b) Doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni

c) Nowość - biura rachunkowe i inni przedsiębiorcy prowadzący księgi podatkowe i sporządzający deklaracje

2. Definicja beneficjenta rzeczywistego. Jakie zmiany wprowadza nowelizacja?

3. Wyjaśnienie pozostałych kluczowych pojęć.

4. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych w biurze/kancelarii/firmie.

5. Podstawowe obowiązki instytucji zobowiązanych.

a) Rozpoznawanie ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

b) Identyfikacja klienta

 • Wprowadzenie obowiązku udokumentowania utrudnień ustalenia tożsamości,
 • Czy weryfikacja wyłącznie CRBR wystarczy?
 • Nowy obowiązek przy zawieraniu umów z klientami. Uzyskanie potwierdzenia rejestracji potencjalnego klienta we właściwym rejestrze beneficjentów rzeczywistych.

c) Ocena stosunków gospodarczych

d) Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych

6. Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

a) Cele i elementy procedury

b) Nowelizacja przepisów. O co trzeba uaktualnić wewnętrzną procedurę?

c) Procedura anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń prawa jako element wewnętrznej procedury

d) Obowiązek szkoleniowy wobec pracowników

7. Obowiązki informacyjne względem Głównego Inspektora Informacji Finansowej.

8. Zmiany w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

a) Rozszerzenie podmiotów obowiązanych do zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych m.in.:

 • spółki partnerskie,
 • spółdzielnie,
 • fundacje,
 • stowarzyszenia wpisane do KRS,
 • trusty.

b) Wprowadzenie obowiązku odnotowywania rozbieżności posiadanych danych z danymi w CRBR przez biura rachunkowe/kancelarie i inne instytucje zobowiązane

c) Obowiązek poinformowania CRBR o zidentyfikowaniu rozbieżności

d) Wprowadzenie kar za brak wpisu lub aktualizacji wpisu do CRBR

9. Działalność na rzecz trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych. Nowe obowiązki.

10. Kary za niewypełnianie obowiązków ustawowych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

FORMUŁA SZKOLENIA

 • Szkolenie prowadzone będzie w formie on-line. W przeddzień szkolenia zostaną przesłane drogą mailową materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę oraz link do szkolenia. Aby dołączyć do spotkania należy wpisać swoje imię i nazwisko – na tej podstawie następuje weryfikacja uczestników szkolenia. Niezidentyfikowane osoby nie będą uczestniczyć w spotkaniu.
 • Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu.
 • Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652). Skan zaświadczenia zostanie wysłany pocztą elektroniczną.
 • Czas szkolenia – 6 godzin lekcyjnych (od 9:00 do ok. 14:00)
 • ODPŁATNOŚĆ za uczestnictwo w szkoleniu wynosi - 250 zł
 • Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT w związku z uzyskaniem wpisu do ewidencji jednostek objętych systemem oświaty - 43 ust.1 pkt 26 lit. a)  Ustawy o VAT.
 • WARUNKIEM UCZESTNICTWA w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 28 maja 2021 r. (zgłoszenie on-line przez stronę internetową, bądź mailowo na adres: biuro@bialystok.skwp.pl) do biura Oddziału Okręgowego SKwP w Białymstoku oraz dokonanie wpłaty na konto Stowarzyszenia Księgowych Oddział Okręgowy w Białymstoku 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419 (Uczestnictwo w szkoleniu wymaga dokonania opłaty przed szkoleniem)

!!UWAGA!!

 • Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
 • Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia  4 czerwca br.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%.

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Warszawska 34
15-077 Białystok

tel. 85 743 26 19
tel. 85 743 26 05
fax 85 743 25 91

biuro@bialystok.skwp.pl

Bank PKO BP 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419