Miasto:
Białystok
Miejsce:
HYBRYDA: stacjonarnie -sala nr 1- I piętro- SKwP ul. Warszawska 34 w Białymstoku i jednocześnie online poprzez Teams
Termin rozpoczęcia:
12.06.2024 r HYBRYDA
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dni robocze
Opłata:
430,- zł od osoby
400,- zł dla Członków wspierających (firmy) Oddział SKwP w Białymstoku
Raty:
,- zł ,
Zapisz się

SZKOLENIE    HYBRYDOWE

 TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA: 12-06-2024 r. godz. 900- 1500

HYBRYDA: stacjonarnie -sala nr 1 - I piętro- SKwP ul. Warszawska 34 w Białymstoku i jednocześnie online poprzez Teams

 WYKŁADOWCA:  ekspert z omawianego tematu

Celem szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób chcących pogłębić swoją wiedze w powyższym temacie.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Podstawowe pojęcia związane z czasem pracy:
 • definicja czasu pracy,
 • okresy zaliczane do czasu pracy mimo, że pracownik nie wykonuje pracy
 • okresy nie zaliczane do czasu pracy
 • norma czasu pracy, (norma dobowa i przeciętnie tygodniowa);
 • doba pracownicza wynikająca z kodeksu pracy w ujęciu „sztywnym” oraz możliwość zastosowania elastycznej formy zatrudnienia w tej samej dobie pracowniczej;
 • wymiar czasu pracy, ustalanie wymiaru czasu pracy w 2024r.;
 • rozkłady i systemy czasu pracy;
 • sporządzania rozkładów (harmonogramów) czasu pracy;
 • okres rozliczeniowy. Wydłużony okres rozliczeniowy – korzyści i niebezpieczeństwa;
 • regulacje dotyczące wyjść prywatnych.

2.Sporządzanie grafików czasu pracy:

 • sposób sporządzania harmonogramów czasu pracy dla poszczególnych systemów czasu pracy oraz przy zatrudnieniu pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy;
 • termin informowania pracowników o godzinach rozpoczęcia i zakończenia pracy w poszczególnych zmianach,
 • przykładowe grafiki w systemach czasu pracy przewidujących zmianę pory wykonywania pracy;
 • w równoważnym systemie czasu pracy (dozór mienia);
 • czas pracy pracowników samorządowych oraz zatrudnionych w placówkach kultury;
 • zmiana grafiku czasu pracy – czy i w jaki sposób należy dokonać takiej zmiany;
 • sposób i możliwość informowania pracowników o zmianie ( korekcie ) grafiku czasu pracy. Czy istnieje taka możliwość ?

3. Omówienie występujących systemów czasu pracy w kodeksie pracy:

 • podstawowy system czasu pracy;
 • równoważny system czasu pracy;
 • zadaniowy system czasu pracy;
 • przerywany system czasu pracy.

4. Planowane czasu pracy w dniach wolnych od pracy wynikających z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy ( soboty ), pracę w niedzielę i święta;

5. Rozliczanie czasu pracy w dni wolne od pracy wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (soboty) w sytuacji, gdy pracodawca nie może zrekompensować pracownikowi udzieleniem innego dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego;

6. Praca w godzinach nadliczbowych w niedziele i święta, zasady jej rekompensowania;

7. Zasady prowadzenia kart ewidencji czasu pracy oraz innej dokumentacji pracowniczej;

8. Rozliczanie czasu pracy w godzinach nadliczbowych. Udzielanie czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych na wniosek i bez wniosku pracownika – przykłady i ćwiczenia;

9. Odpowiedzialność wykroczeniowa i karna w związku z omawianymi zagadnieniami.

ODPŁATNOŚĆ za szkolenie wynosi:

     -  430   – od osoby

     -  400 zł  – dotyczy Członków wspierających (firmy) SKwP z opłaconą składką za 2024 r.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT w związku z uzyskaniem wpisu do ewidencji jednostek objętych systemem oświaty -  art.43 ust.1 pkt 26 lit. a)  Ustawy o VAT.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 •  Szkolenie  - 8 godzin lekcyjnych (1 godz. lekcyjna =45 min.)
 • Miejsce szkolenia -HYBRYDA: stacjonarnie -sale wykładowe SKwP ul. Warszawska 34 w Białymstoku i jednocześnie online
 • osoby, które chcą uczestniczyć online otrzymają link do szkolenia oraz materiały szkoleniowe
 • Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 23 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652). Uczestnikom online prześlemy na adres mailowy podany w zgłoszeniu
 • W ramach odpłatności: wykład, materiały szkoleniowe,  oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • WARUNKIEM UCZESTNICTWA w szkoleniu jest: nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na konto Stowarzyszenia Księgowych Oddział Okręgowy w Białymstoku nr  93 1020 1332 0000 1302 0344 0419.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Warszawska 34
15-077 Białystok

tel. 85 743 26 19
tel. 85 743 26 05

biuro@bialystok.skwp.pl

Bank PKO BP 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419

BIURO czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30