Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Prawo pracy w 2019 r. - zmiany

Prawo pracy w 2019 r. - zmiany

Miasto:
Białystok,
Data rozpoczęcia:
2019-02-21
Typ:
szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
395,- zł od osoby,
360,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

21 lutego 2019 r. godz. 9:00, sala wykładowa SKwP, Białystok, Warszawska 34

WYKŁADOWCA

Wiaczesław Kuźma – Specjalista z prawa pracy

TEMATYKA SZKOLENIA

1. ZMIANY W KODEKSIE PRACY OD 01.01.2019r.

 • zmiana sposobu wypłacania wynagrodzenia za pracę. Nowe obowiązki pracodawcy;
 • zmiany sposobu prowadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników;
 • ponowne zatrudnianie tego samego pracownika w tym samym zakładzie pracy;
 • możliwość zmiany postaci prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej;
 • nowe wymogi dotyczące sposobu przechowywania dokumentacji pracowniczej;
 • odpowiedzialność wykroczeniowa dotycząca nieprzechowywania dokumentacji pracowniczej;

2. PLANOWANE ZMIANY KODEKSU PRACY W 2019r.

 • projekt zmian dotyczący urlopów wypoczynkowych – długości ich trwania;
 • plany w zakresie zmian w przepisach dotyczących urlopów na żądanie;
 • czy niewykorzystany urlop przepadnie ?

3. PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z CZASEM PRACY:

 • definicja czasu pracy,
 • wymiar czasu pracy, ustalanie wymiaru czasu pracy w 2019r.
 • norma czasu pracy,
 • rozkład i system czasu pracy. Sporządzania rozkładów czasu pracy,
 • okres rozliczeniowy. Wydłużony okres rozliczeniowy – korzyści i niebezpieczeństwa,  
 • doba pracownicza z kodeksu pracy i pracowników służby cywilnej. Możliwość zastosowania elastycznych form zatrudnienia w tym zakresie.

4. SPORZĄDZANIE GRAFIKÓW CZASU PRACY

 • pracowników zatrudnionych w systemach czasu pracy przewidujących zmianę pory wykonywania pracy oraz  w systemie równoważnym (dozór mienia);
 • obowiązki pracodawcy dotyczące powiadamiana pracowników o rozkładzie czasu pracy. Czy istnieje możliwość korygowania rozkładów czasu pracy?

5. OMÓWIENIE WYBRANYCH SYSTEMÓW CZASU PRACY:

 • podstawowy system czasu pracy;
 • równoważny system czasu pracy;
 • zadaniowy system czasu pracy;
 • przerywany system czasu pracy.

6. INNE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE ROZLICZNAI CZASU PRACY:

 • czas pracy a inne formy dyspozycji pracownika np. czas dyżury.
 • praca w niedziele, święta i dni wolne od pracy zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy oraz zasady jej rekompensowania.
 • zasady prowadzenia kart ewidencji czasu pracy.
 • rozliczanie czasu pracy w godzinach nadliczbowych. Udzielanie czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych na wniosek i bez wniosku pracownika – przykłady i ćwiczenia.
 • diety pracownicze - wypłacanie należności z tytułu podróży służbowych – zasady ogólne i odrębności dotyczące kierowców.
 • jak ustalamy czas pracy pracowników przebywających w podróży służbowej – ćwiczenia?
 • omówienie postępowania wykroczeniowego i karnego związanego z naruszaniem przepisów zawartych w kodeksie pracy. Odpowiedzialność wykroczeniowa za naruszenie przepisów o czasie pracy – kto i za jakie naruszenia odpowiada. Postępowanie wykroczeniowe stosowane przez Inspektora Pracy.
 • udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia w zakresie omawianych tematów.

ODPŁATNOŚĆ

 •  360 zł  – od członków wspierających SKwP z opłaconą składką za 2018 r.
 •  395 zł  – od pozostałych jednostek

INFOMRACJE DODATKOWE

 • Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT w związku z uzyskaniem wpisu do ewidencji jednostek objętych systemem oświaty – art.43 ust.1 pkt 26 lit. a)  Ustawy o VAT
 • W ramach odpłatności : wykład, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, kawa, herbata, lunch.
 • WARUNKIEM UCZESTNICTWA  w szkoleniu jest:  nadesłanie do dnia  12 lutego 2019 r.  zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na konto Stowarzyszenia Księgowych Oddział Okręgowy w Białymstoku nr  93 1020 1332 0000 1302 0344 0419.  

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 85 743 26 19
tel. 85 743 26 05 
e-mail: biuro@bialystok.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8:00-15:30 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@bialystok.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO