Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Podatki 2019 - Konferencja wyjazdowa

Podatki 2019 - Konferencja wyjazdowa

Miasto:
Inne, Giżycko
Data rozpoczęcia:
25-28.05.2019
Typ:
szkolenie
Tryb:
jak w ofercie
Opłata:
2300,- zł od osoby,
2000,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

41 Konferencja wyjazdowa - Podatki 2019

25- 28 maja 2019 r. - Giżycko i Wilno

Konferencja organizowana wspólnie przez Oddział Okręgowy w Krakowie Oddział w Tarnowie SKwP i Oddział Okręgowy w Białymstoku SKwP

TEMATYKA KONFERENCJI:                                              

Podatek VAT:

 • Zmiany w VAT 2019.
 • Omówienie bieżących problemów z dostawami towarów.
 • Moment dokonania dostawy towarów.
 • Uzgodnienia co do warunków transportu w praktyce.
 • Data sprzedaży a data obowiązku podatkowego.
 • Dostawa z montażem.
 • Dostawa za granicę (WDT, eksport). WNT Zaliczki.
 • Problematyka świadczenia usług.
 • Moment wykonania usługi.
 • Protokoły, raporty i inne dokumenty potwierdzające wykonanie usługi a VAT.
 • Usługa ciągła. Częściowe wykonanie usługi.
 • Moment wykonania usługi/data sprzedaży/obowiązek podatkowy.
 • Usługi na odwrotnym obciążeniu.
 • Refakturowanie.
 • Import i eksport usług.
 • Podstawa opodatkowania. Zwolnienia.
 • Co doliczać do ceny?
 • Kiedy świadczenia są kompleksowe?
 • Media i inne koszty przy najmie.
 • Korekta podstawy opodatkowania.
 • Właściwe kursy walut.
 • Najistotniejsze zwolnienia z VAT. Ubezpieczenia. Finanse. Szkolenia
 • Podatek naliczony.
 • Należyta staranność. Jak uzyskać ochronę?
 • Terminy odliczenia VAT.
 • Ograniczenia ustawowe.
 • Błędy i pomyłki a prawo do odliczenia.
 • Wydatki pracownicze i marketingowe.
 • Split payment a prawo do odliczenia VAT.
 • Najistotniejsze problemy z fakturowaniem i kasami fiskalnymi.

Podatek CIT:

 • Zmiany w zakresie stawek podatku.  19% - oba źródła przychodów.  9% - przychody (dochody) inne niż z kapitałów pieniężnych.  5% - kwalifikowane prawa własności intelektualnej. 
 • Waluta wirtualna.  Zasady kwalifikacji do źródła przychodów.  Zasady rozpoznawania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów.
 • Konwersja wierzytelności na kapitał.  Zasady kwalifikacji do źródła przychodów.  Zasady rozpoznawania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów. 
 • Dopłaty do spółki oraz zysk przekazany na kapitał rezerwowy lub zapasowy w aspekcie kosztów uzyskania przychodów. 
 • Nowe zasady korzystania z samochodów osobowych.  Amortyzacja, raty leasingowe, czynsz, ubezpieczenie oraz wydatki eksploatacyjne.  Nowe zasady prowadzenia ewidencji.
 • Podatek od dochodów niezrealizowanych (exit tax). Zakres podmiotowy.  Zakres przedmiotowy.  
 • Podatek u źródła.  Limit zwolnienia.  Możliwość posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji.  Opinia o stosowaniu zwolnienia. Zwrot podatku z tytułu wypłaconych należności. 
 • Ceny transferowe.  Nowa definicja podmiotów powiązanych.  Przypadku w których brak analizy danych porównawczych.  Usługi o niskiej wartości dodanej.  Pożyczki.  Nowe limity dokumentacyjne.  Ustalenia Forum Cen Transferowych.
 • Obejście prawa a dodatkowe zobowiązanie podatkowe.  Sankcje na gruncie CIT.
 • Informacje o schematach podatkowych.  Zakres podmiotowy.  Zakres przedmiotowy.  Tryb postępowania.   
 •   Z uwagi na trwający proces legislacji program będzie aktualizowany na bieżąco

Wykładowca: MARCIN GÓRSKI

Doradca podatkowy, adwokat, partner w spółce doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w problematyce prawa spółek, prawa obrotu instrumentami finansowymi, podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz w problematyce postępowań podatkowych i sądowo - administracyjnych. Długoletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Odpłatność od osoby wynosi:

- 2.000 zł - od członków wspierających SKwP z opłaconą składką za 2019 r.

- 1.900 zł – 3 i więcej osób z jednej firmy

- 2.300 zł - od pozostałych jednostek

 • Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT w związku z uzyskaniem wpisu do ewidencji jednostek objętych systemem oświaty - art.43 ust.1 pkt 26 lit. a) Ustawy o VAT
 • W ramach odpłatności zapewniamy: Materiały konferencyjne zawierające tezy i referaty wystąpień wykładowców
 • Zakwaterowanie w hotelu St Bruno w Giżycku i w Hotelu 3* w centrum Wilna  w pokojach 2-osobowych
 • Wyżywienie  na czas trwania konferencji
 • Przejazd autokarem na trasie: Białystok – Giżycko-Wilno –Białystok                                                                                                                                                   
 • W czasie wolnym zwiedzanie Wilna z przewodnikiem: • Kościół św. Piotra i Pawła – zwany najcenniejszą perła baroku w Wilnie • Cmentarz na Rossie – miejsce spoczynku serca Marszałka Józefa Piłsudskiego • Kościół św. Ducha z obrazem Jezusa Miłosiernego • Ostra Brama • Cerkiew św. Ducha • Uniwersytet Wileński (dziedziniec z zewnątrz) • Siedziba Prezydencka • Kościół św. Anny • Pomnik Adama Mickiewicza • Plac Katedralny wraz z katedrą • Stare Miasto
 • Troki,  malownicze położenie wśród jezior, zwiedzanie: • Zamek Książąt Litewskich – zbudowany na wyspie • Spacer ulicą Karaimską w celu bliższego poznania kultury karaimskiej
 • Uczestnicy  otrzymają  zaproszenia ze szczegółowym harmonogramem  konferencji
 • Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest: nadesłanie zgłoszenia do dnia 15 lutego 2019 r. oraz dokonanie wpłaty na konto Stowarzyszenia Księgowych  Oddziału Okręgowego  w Białymstoku  93 1020 1332 0000 1302 0344 0419 najpóźniej do końca lutego 2019 r.
 • INFORMACJE I ZGŁOSZENIA: Biuro SKwP O/O Białystok,  ul. Warszawska 34, tel. (85) 743-26-05, 743-26-19, e-mail: biuro@bialystok.skwp.pl
zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 85 743 26 19
tel. 85 743 26 05 
e-mail: biuro@bialystok.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8:00-15:30 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@bialystok.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO