Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img NOWOŚĆ! Podatek od towarów i usług VAT - kurs dla początkujących

NOWOŚĆ! Podatek od towarów i usług VAT - kurs dla początkujących

Miasto:
Białystok,
Terminy:
Typ:
szkolenie
Tryb:
dni robocze
Opłata:
1000,- zł od osoby,
900,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

Terminy spotkań

26 i 27 lutego oraz 5 marca 2020 r. (w godzinach 8:30 -15:00)

Miejsce kursu

Sala szkoleniowa Oddziału Okręgowego SKwP w Białymstoku, ul. Warszawska 34

Celem kursu

jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania prac związanych z rozliczeniem podatku VAT poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności prawidłowego interpretowania i stosowania w praktyce ustawy podatkowej.

Wykładowca

Dorota Łabuda -  biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług, były wieloletni pracownik urzędów skarbowych, trener, doświadczony wykładowca.

Program kursu

 1. Co to jest podatek od towarów i usług: podstawowe definicje, zasady, stawki.
 2. Rejestracja do podatku VAT, skutki braku rejestracji w terminie.
 3. Odliczanie VAT. Wyłączenia z odliczania.
 4. Obliczanie proporcji VAT i roczna korekta VAT przy tzw. sprzedaży mieszanej.
 5. Obowiązek podatkowy – kiedy należy rozliczyć VAT od sprzedaży.
 6. Rejestr sprzedaży i zakupów VAT oraz przygotowanie i wysłanie JPK_VAT
 7. Rozliczenie miesięczne lub kwartalne – jak wybrać. Metoda kasowa w rozliczeniu VAT.
 8. Składanie deklaracji VAT i opłacanie podatku. Jak skorygować deklarację VAT.
 9. Różnica między nadpłatą podatku a nadwyżką podatku. Jak je wykorzystać.
 10. Ulga VAT na złe długi. Obowiązki wierzyciela. Prawa dłużnika.
 11. Co to jest mechanizm podzielonej płatności MPP (split payment) i jak go stosować. Wady i zalety.
 12. Zasady wystawiania  faktur i faktur korygujących. Kiedy nota korygująca.
 13. Wystawianie faktur zaliczkowych.
 14. Faktury szczególne: faktura uproszczona, faktura VAT małego podatnika stosującego metodę kasową, faktura VAT RR, faktura VAT marża.
 15. Duplikaty faktur.
 16. Faktura w języku obcym.
 17. Refakturowanie.
 18. Różnica między fakturą wadliwą a nierzetelną. Kary za fikcyjne faktury.
 19. Samofakturowanie i anulowanie faktury.
 20. Pro forma – co to jest i kiedy się ją wystawia.
 21. Faktura czy rachunek?
 22. Wykreślenie z rejestru VAT oraz VAT przy zawieszeniu firmy.
 23. Rozliczenie VAT przy zakończeniu działalności.

Informacje dodatkowe:

 • Program Kursu obejmuje 24 godziny lekcyjne zajęć.
 • Formą zaliczenia kursu jest 100% obecności na zajęciach. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje "zaświadczenie o ukończeniu kursu” na podstawie § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).
 • W ramach odpłatności zapewniamy: materiały szkoleniowe,  zaświadczenie o ukończeniu   szkolenia, kawę, herbatę.
 • Odpłatność  za uczestnictwo w kursie wynosi: 1000 zł  (900 zł – w przypadku skierowania osoby na kurs przez firmę będącą członkiem  wspierającym  SKwP  z uregulowaną składką).
 •  Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT w związku z uzyskanym wpisem do ewidencji  jednostek objętych systemem  oświaty  – art.43 ust.1 pkt. 26 lit. a) Ustawy o VAT).
 • Opłaty należy dokonać po otrzymaniu zawiadomienia o terminie kursu na konto Stowarzyszenia Księgowych    93 1020 1332 0000 1302 0344 0419.
zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 85 743 26 19
tel. 85 743 26 05 
e-mail: biuro@bialystok.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8:00-15:30 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@bialystok.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO