Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowego

Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowego

Miasto:
Białystok,
Data rozpoczęcia:
JESIEŃ 2019
Typ:
kurs
Tryb:
dni robocze
Opłata:
2000,- zł od osoby,
1800,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Raty:
Istnieje możliwość zapłaty w ratach:
600,- płatne w terminie określonym w przesłanym zawiadomieniu;
zapisz się

Prowadzimy nabór na kursy:

Terminy rozpoczęcia:

  • 02.09.2019 r. - 18.10.2019 r. (kurs w dni robocze - JESIEŃ 2019) - zajęcia w ciągu tygodnia w dni robocze od 9:00-15:00 (poniedziałki, środy, piątki)
  • 06.02.2020 -  09.06.2020 r. (kurs popołudniowy) zajęcia we wtorki i czwartki od 16:00-19:15
  • 07.03.2020 . - 28.11.2020 r. (kurs weekendowy) - zajęcia w soboty i niedziele od 8:15-14:05

Brak miejsc na kusach:

Terminy rozpoczęcia:

  • 03.09.2019 r. - 13.12.2019 r. (kurs popołudniowy) zajęcia we wtorki i czwartki od 16:00-19:15
  • 14.09.2019 r. - 23.02.2020 r. (kurs weekendowy)
  • 6.10.2019 r. - 28.03.2020 r. (kurs weekendowy)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu

Słuchaczami kursu dla kandydatów na księgowego mogą być osoby:
1) posiadające co najmniej wykształcenie średnie,
2) posiadające umiejętność obsługi komputera
Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego

Program kursu

1. Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki     - 102 godz.

2. Wybrane zagadnienia publicznoprawne i organizacji firm     - 15 godz.

3. Egzamin końcowy                                                                     - 3 godz.

Absolwent kursu zdobędzie następujące umiejętności

- gromadzenia dokumentów z uwzględnieniem kryteriów systematyki, przygotowywanie dokumentów do dekretacji,
- ujmowania danych w ewidencji finansowo- księgowej na podstawie wcześniej skontrolowanych i zadekretowanych dokumentów,
- sporządzania zestawień dotyczących regulowania rozrachunków,
- prowadzenia ewidencji analitycznej zapasów i środków trwałych,
- sporządzania raportów zawierających bieżące wykazy zobowiązań oraz należności o wymagalnych terminach płatności,
- zasad systematyki i chronologii dokumentów księgowych,
- sporządzania uproszczonej wersji sprawozdania finansowego,
- wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Odpłatność za kurs wraz z podręcznikami

- 2000 zł
- 1800 zł - w przypadku skierowania osoby na kurs przez firmę będącą członkiem wspierającym SKwP z uregulowaną składką za 2019 r.

Informacje dodatkowe

  • Odpłatność zawiera opłatę za egzamin w terminie podstawowym. Istnieje możliwość dokonywania płatności za kurs w ratach.
  • Program kursu obejmuje 120 godzin zajęć wykładowo-seminaryjnych z ćwiczeniami praktycznymi, w tym 3 godz. pisemny egzamin końcowy.
  • Zajęcia odbywają w siedzibie Oddziału Okręgowego w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 34:

- kurs weekendowy - w godz. 8:15-14:05

- kurs popołudniowy - w godz. 16:00-19:15

  • Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia, otrzymuje „zaświadczenie o ukończeniu kursu” zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.). Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu otrzymuje dodatkowo certyfikat księgowego potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu I stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP.
zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 85 743 26 19
tel. 85 743 26 05 
e-mail: biuro@bialystok.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8:00-15:30 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@bialystok.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO