Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowego (ŁOMŻA)

Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowego (ŁOMŻA)

Miasto:
Łomża,
Data rozpoczęcia:
PO SKOMPLETOWANIU GRUPY - 2020
Typ:
kurs
Tryb:
dni robocze
Opłata:
2000,- zł od osoby,
1800,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Raty:
Istnieje możliwość zapłaty w ratach:
600,- płatne w terminie określonym w przesłanym zawiadomieniu;
zapisz się

TERMIN KURSU:

Po skompletowaniu grupy

MIEJSCE SZKOLENIA:

sala wykładowa NOT, Łomża, ul. Polowa 45

WYKŁADOWCA:

Alicja Klimowicz – wieloletni wykładowca SKwP na kursach I i II stopnia certyfikacji zawodowej księgowych,  posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych firm.

PROGRAM KURSU:

1. Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej - 102 godz.
- pojęcia wstępne z rachunkowości,
- charakterystyka aktywów i pasywów,
- zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych ,
- ewidencje podstawowych operacji bilansowych, przychodów i kosztów,
- sprawozdanie finansowe i zasady jego sporządzania.

2. Wybrane zagadnienia publicznoprawne i organizacji firm – 15 godz.
- ogólna charakterystyka różnych form prowadzenia działalności,
- ogólne zasady opodatkowania VAT i podatkiem dochodowym,
- podstawy rozliczenia z ZUS.
                                   
3. Egzamin końcowy – pisemny – 3 godz.

ABSOLWENT KURSU ZDOBĘDZIE NASTĘPUJĄCE UMIEJĘTNOŚCI:

- gromadzenia dokumentów z uwzględnieniem kryteriów systematyki, przygotowywanie dokumentów do dekretacji,
- ujmowania danych w ewidencji finansowo- księgowej na podstawie wcześniej skontrolowanych i zadekretowanych dokumentów,
- sporządzania zestawień dotyczących regulowania rozrachunków,
- prowadzenia ewidencji analitycznej zapasów i środków trwałych,
- sporządzania raportów zawierających bieżące wykazy zobowiązań oraz należności o wymagalnych terminach płatności,
- zasad systematyki i chronologii dokumentów księgowych,
- sporządzania uproszczonej wersji sprawozdania finansowego,
- wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

ODPŁATNOŚĆ ZA KURS:

  • wraz z podręcznikami: 2.000 zł  (1.800 zł – w przypadku skierowania osoby na kurs przez firmę będącą członkiem  wspierającym  SKwP  z uregulowaną składką za 2019 r.), odpłatność zawiera opłatę za egzamin w terminie podstawowym (możliwość płatności za kurs w ratach).

INFORMACJE DODATKOWE:

  • Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia, otrzymuje „zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydane na podstawie § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).  Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu otrzymuje dodatkowo certyfikat księgowego potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu I stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP.
  • WARUNKIEM UCZESTNICTWA w kursie jest nadesłanie do dnia 25 września 2019 r. zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na konto Stowarzyszenia Księgowych Oddział Okręgowy w Białymstoku  nr  93 1020 1332 0000 1302 0344 0419.

                 KARTA ZGŁOSZNIOWA DO PORBANIA

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 85 743 26 19
tel. 85 743 26 05 
e-mail: biuro@bialystok.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8:00-15:30 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@bialystok.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO