Władze

Władzami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na szczeblu krajowym są:

a) Krajowy Zjazd Delegatów,
b) Zarząd Główny,
c) Główna Komisja Rewizyjna,
d) Główny Sąd Koleżeński.

Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zobacz więcej

Zarząd Główny kieruje działalnością Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wybierany jest co 4 lata przez Krajowy Zjazd Delegatów. Zarząd wyłania ze swego grona prezydium zarządu. Zobacz więcej

W okresie od 2015 do 2018 roku Zarząd Główny stanowią:

Prezydium Zarządu:

Prezes Franciszek Wala
Wiceprezes Jerzy Koniecki (prezes O/O w Warszawie)
Wiceprezes Teresa Cebrowska
Skarbnik Łukasz Górka (prezes O/O w Krakowie)
Sekretarz Ryszard Gorycki

Członkowie:

Mariusz Andrzejewski
Jadwiga Architekt
Piotr Hans 
Aldona Kamela-Sowińska 
Anna Karmańska
Adam Kęsik
Waldemar Molenda
Rafał Wawrowski 

W skład Zarządu Głównego wchodzą również Prezesi Oddziałów Okręgowych tj.:

Stanisław Kozłowski prezes O/O w Białymstoku

Sabina Urbańska  prezes O/O w Bielsku-Białej
Stanisława Gudebska  prezes O/O w Bydgoszczy
Joanna Nowowiejska-Fedecka prezes O/O w Częstochowie
Zdzisław Gładki  prezes O/O w Elblągu
Jerzy Łopacki  prezes O/O w Gdańsku
Łukasz Drewniak  prezes O/O w Gorzowie Wlkp.
Andrzej Młynarczyk  prezes O/O w Katowicach
Halina Gąsior-Mikulska  prezes O/O w Kielcach
Danuta Buchowiecka  prezes O/O w Koszalinie

Władysław Iwanyniuk  prezes O/O w Legnicy
Stefan Czerwiński  prezes O/O w Lublinie
Bożena Wilk  prezes O/O w Łodzi
Jolanta Bocheńska  prezes O/O w Olsztynie
Sebastian Kuś  prezes O/O w Opolu
Wiktor Gabrusewicz  prezes O/W w Poznaniu
Janusz Czerwieniec  prezes O/O w Radomiu
Krzysztof Cieśla  prezes O/P w Rzeszowie
Teresa Kamińska  prezes O/O w Suwałkach
Stanisław Hońko  prezes O/O w Szczecinie
Jerzy Czechowicz  prezes O/O w Toruniu
Krystyna Urbaniak  prezes O/O we Włocławku
Zbigniew Luty  prezes O/D we Wrocławiu
Bolesław Tatarzycki  prezes O/O w Zielonej Górze

 

Główna Komisja Rewizyjna  jest powołana  do przeprowadzania kontroli działalności statutowej, gospodarczej i finansowej  Stowarzyszenia z punktu widzenia legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. Zobacz więcej

Główny Sąd Koleżeński rozpatruje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów koleżeńskich oraz sprawy przekazane mu przez okręgowe sądy koleżeńskie z wnioskiem o ich rozpatrzenie. Zobacz więcej

Skład osobowy na lata 2015 – 2018:

Główna Komisja Rewizyjna

Ewa Komorowska przewodniczący
Agnieszka Czarnecka zastępca przewodniczącego
Tadeusz Pieniążek członek
Franciszek Plichta członek
Bożena Pustelnik członek

Główny Sąd Koleżeński

Andrzej Mucha przewodniczący
Stanisław Mierzejewski zastępca przewodniczącego
Elżbieta Bochenek członek
Stanisław Capała członek
Irena Furmanek członek
Marek Mazur członek
Aneta Pożarowska członek

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO