Władze

Władzami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na szczeblu krajowym są:

a) Krajowy Zjazd Delegatów,
b) Zarząd Główny,
c) Główna Komisja Rewizyjna,
d) Główny Sąd Koleżeński.

Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zobacz więcej

Zarząd Główny kieruje działalnością Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wybierany jest co 4 lata przez Krajowy Zjazd Delegatów. Zarząd wyłania ze swego grona prezydium zarządu. Zobacz więcej

W okresie od 2019 do 2022 roku Zarząd Główny stanowią:

Prezydium Zarządu:

Prezes Jerzy Koniecki (prezes Zarządu O/O w Warszawie)
Wiceprezes dr Teresa Cebrowska
Wiceprezes dr hab. prof. US Stanisław Hońko
Skarbnik Bożena Wilk (prezes Zarządu O/O w Łodzi)
Sekretarz Leszek Lewandowicz

Członkowie:

Grzegorz Bosy

Agnieszka Gajewska

Kazimierz Jarosz

prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska

Adam Kęsik

Anna Socha

Arkadiusz Szeląg

Franciszek Wala

dr Katarzyna Zasiewska

W skład Zarządu Głównego wchodzą również Prezesi Oddziałów Okręgowych tj.:

Małgorzata Sokół-Kreczko – prezes Zarządu O/O w Białymstoku

Sabina Urbańska – prezes Zarządu O/O w Bielsku-Białej

dr Grażyna Voss – prezes  Zarządu O/O w Bydgoszczy

Joanna Nowowiejska-Fedecka – prezes Zarządu O/O w Częstochowie

Zdzisław Gładki – prezes Zarządu O/O w Elblągu

Dorota Kania – prezes Zarządu O/O w Gdańsku

Łukasz Drewniak – prezes Zarządu O/O w Gorzowie Wlkp.

Henryk Herman – prezes Zarządu O/O w Katowicach

Halina Gąsior-Mikulska – prezes Zarządu O/O w Kielcach

Danuta Buchowiecka – prezes Zarządu O/O w Koszalinie

dr Łukasz Górka – prezes Zarządu O/O w Krakowie

Karina Grobelny – prezes Zarządu O/O w Legnicy

Stefan Czerwiński – prezes Zarządu O/O w Lublinie

Alina Gumkowska – prezes Zarządu O/O w Olsztynie

Sebastian Kuś - prezes Zarządu O/O w Opolu

prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz – prezes Zarządu O/W w Poznaniu

Janusz Czerwieniec – prezes Zarządu O/O w Radomiu

Krzysztof Cieśla – prezes Zarządu O/P w Rzeszowie

Teresa Kamińska – prezes Zarządu O/O w Suwałkach

Jerzy Czechowicz – prezes Zarządu O/O w Toruniu

Krystyna Urbaniak – prezes Zarządu O/O we Włocławku

prof. dr hab. Zbigniew Luty – prezes Zarządu O/D we Wrocławiu

Bolesław Tatarzycki – prezes Zarządu O/O w Zielonej Górze

Główna Komisja Rewizyjna  jest powołana  do przeprowadzania kontroli działalności statutowej, gospodarczej i finansowej  Stowarzyszenia z punktu widzenia legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. Zobacz więcej

Główny Sąd Koleżeński rozpatruje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów koleżeńskich oraz sprawy przekazane mu przez okręgowe sądy koleżeńskie z wnioskiem o ich rozpatrzenie. Zobacz więcej

Skład osobowy na lata 2019 – 2022:

Główna Komisja Rewizyjna

Ewa Komorowska – przewodnicząca
Bożena Pustelnik – zastępca przewodniczącej
Agnieszka Czarnecka – członek
Jerzy Dopierała – członek
Władysław Lis – członek
Jadwiga Szafraniec – członek
Aleksandra Trawińska – członek

Główny Sąd Koleżeński

Waldemar Molenda - przewodniczący
Małgorzata Trentowska - zastępca przewodniczącej
Ewa Skórzewska - sekretarz
Elżbieta Bochenek - członek
Kubiak Damian - członek
Łopacki Jerzy - członek
Mazur Marek - członek

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO