Odczyty merytoryczne

Nieodpłatne odczyty mertytoryczne w październiku:

- 19 października 2018 r., godz. 14:15 Koło Budżetowców, temat odczytu: "Prawidłowe gospodarowanie środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych", prelegent: Magłorzata Serafin

- 30 października 2018 r., godz. 15:30 pozostałe Koła, temat odczytu: "Prezentacja sprawozdań finansowych według MSSF/MSR", prelegent: dr Anna Dyhdalewicz - Wykładowca rachunkowości na Politechnice Białostockiej, Wiceprezes Zarządu ds. orgranizacyjnych Oddziału Okręgowego w Białymstoku SKwP

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO