Jednostki organizacyjne

  • Oddział w Łomży
  • Koło w Bielsku Podlaskim
  • Koło Samodzielnych Księgowych
  • Koło Spółek Prawa Handlowego
  • Koło Handlu i Usług
  • Koło Budżetowców
  • Koło Służb Skarbowych i Celnych
  • Koło Audytorów
  • Koło Biegłych Rewidentów
  • Klub Księgowych Szkół Wyższych
© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO