*
Pole jest wymagane

I. DANE OSOBOWE

*
Pole jest wymagane
*
Pole jest wymagane
*
Pole jest wymagane
*
Pole jest wymagane
*

Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
*
Pole jest wymagane

Dokładny adres zamieszkania

*
Pole jest wymagane
*
Pole jest wymagane
*
Pole jest wymagane
*
Pole jest wymagane
*
*

Miejsce pracy / nazwa szkoły lub uczelni

*
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane

Deklaracja przynależności

Pole jest wymagane
Pole jest wymagane

Jednocześnie deklaruję wpłacanie na rzecz Stowarzyszenia rocznej składki członkowskiej w kwocie:


Pole jest wymagane
* pola wymagane
*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb ewidencji członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. (DzU nr 133, poz. 833). Jednocześnie zobowiązuję się do aktualizacji podanych danych osobowych w przypadku wystąpienia zmian. Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy. Warunkiem rozpatrzenia deklaracji jest wpłacenie opłaty składki członkowskiej w kwocie 30 zł i wpisowej w kwocie 5 zł na rachunek bankowy nr 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419


Pole jest wymagane
© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin