Członkostwo w SKwP

Jak zostać członkiem zwyczajnym?

Członkiem zwyczajnym może być osoba mająca nieposzlakowaną opinię i pełną zdolność do czynności prawnych, wykonująca (obecnie lub w przeszłości) zawód księgowego lub inny zawód pokrewny związany z rachunkowością.Członkami zwyczajnymi mogą być studenci i uczniowie kierunków finanse i rachunkowość oraz dziedzin pokrewnych.

Członek zwyczajny uprawniony jest do korzystania z comiesięcznych nieodpłatnych odczytów organizowanych przez Oddział Okręgowy, uzyskania pomocy w zakresie zmiany lub podjęcia zatrudnienia w zawodzie księgowego.

Członek zwyczajny zobowiązany jest do stosowania się do statutu, regulaminów i uchwał organów władz Stowarzyszenia, podnoszenia poziomu zawodowego oraz przestrzegania zasad etycznych obowiązujących członków Stowarzyszenia, regularnego opłacania składek członkowskich.

                                                                                      ODCZYTY MERYTORYCZNE

Aby zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia należy złożyć w siedzibie Oddziału Okręgowego, deklarację członkowską, dokonać wpłaty wpisowego - 5 zł oraz składki rocznej w wysokości 30 zł.

Jak zostać członkiem wspierającym?

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub inna jednostka nie mająca osobowości prawnej, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje poparcie finansowe dla Stowarzyszenia i zostanie przyjęta w poczet członków przez Zarząd Oddziału Okręgowego.

Członkowie wspierający korzystają z 10 % zniżki w szkoleniach organizowanych przez Oddział Okręgowy.

Aby zostać członkiem wspierającym należy złożyć pisemną deklarację członka wspierającego (w 2 egzemplarzach), dokonać wpłaty zadeklarowanej rocznej składki członkowskiej. Minimalna składka członka wspierającego wynosi 400 zł rocznie.


Deklaracja na członka zwyczajnego SKwP (wersja on-line)

Deklaracja na członka zwyczajnego SKwP (wersja doc)

Deklaracja na członka wspierającego SKwP (wersja doc)

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO