Strona główna img Aktualności img Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ŚP. Prezesa Edwarda Kosakowskiego

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ŚP. Prezesa Edwarda Kosakowskiego

W dniu 6 listopada 2018 r. w Oddziale Okręgowym w Białymstoku Stowarzyszenia Księgowych w Polsce odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej ŚP. Edwardowi Kosakowskiemu , Prezesowi  Zarządu Oddziału Okręgowego w Białymstoku i Skarbnikowi Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w latach 1999- 2017 .

 W uroczystości uczestniczył Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Pan Franciszek Wala, Sekretarz Zarządu Głównego Ryszard Gorycki , Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego Andrzej Mucha, Rodzina , Dyrektor Biura Jolanta Roszczyk, Główny Księgowy Ewa Sender, Prezesi i Dyrektorzy z 5 Oddziałów Okręgowych SKwP, współpracownicy ŚP. Edwarda Kosakowskiego, działacze oraz władze statutowe Oddziału Okręgowego w Białymstoku.

Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonała żona ŚP. Edwarda Kosakowskiego – Pani Danuta Kosakowska wraz z Prezesem Franciszkiem Walą i Prezesem Oddziału Stanisławem Kozłowskim.

Edward Kosakowski żył 67 lat, z których 39 poświęcił działalności społecznej w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, pełniąc przez 5 kadencji funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Okręgowego w Białymstoku oraz Skarbnika Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych  w Polsce.

Był inspiratorem i koordynatorem wielu nowych przedsięwzięć organizacyjnych, edukacyjnych i wydawniczych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Długoletnią i wyjątkowo aktywną działalnością w naszym Oddziale i Zarządzie Głównym, istotnie przyczynił się do tego, że jesteśmy postrzegani jako profesjonalna i nowoczesna organizacja szkoląca i przygotowująca kadry finansowo-księgowe przedsiębiorstw i jednostek sfery publicznej.

Prezes Kosakowski był autorem wielu cenionych publikacji książkowych z zakresu prawa podatkowego wydawanych w szczególności dla potrzeb szkoleniowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz służb finansowo-księgowych firm. Był autorem licznych artykułów i konsultacji merytorycznych przede wszystkim z dziedziny podatków, publikowanych od wielu lat na łamach miesięcznika „Rachunkowość”.

Od 1996 roku był współautorem pozycji książkowej „Zamknięcie roku” wysoko cenionej przez księgowych i finansistów.

W celu propagowania oraz wspierania współpracy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z organizacjami przedsiębiorców Prezes Edward Kosakowski był inicjatorem  wielu spotkań merytorycznych z przedsiębiorcami ukierunkowanych na podnoszenie i aktualizowanie ich wiedzy z dziedziny prawa bilansowego, podatkowego i gospodarczego.

Z inicjatywy Prezesa nawiązano aktywną  współpracę z młodzieżą szkół średnich i wyższych poprzez organizowanie konkursów i odczytów merytorycznych oraz „dni otwartych” w Stowarzyszeniu.

Edward Kosakowski przez ostatnie 12 lat był Prezesem Spółki Audytorskiej „BUCHALTERIA”. Był niekwestionowanym autorytetem merytorycznym dla współpracowników i klientów Spółki, dobrym organizatorem pracy z wysokim poczuciem odpowiedzialności za podejmowane działania.

Był aktywnym działaczem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów od początków jej utworzenia. Za pracę społeczną na rzecz samorządu zawodowego biegłych rewidentów został odznaczony Złotą Odznaką oraz Medalem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Za wybitne osiągnięcia w działalności państwowej i społecznej został odznaczony:Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,  Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Zasłużony Białostocczyźnie, Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego. Posiadał także Złotą z Diamentem Odznakę „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”.

Zarząd Oddziału Okręgowego w Białymstoku Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doceniając szczególne zasługi Prezesa w pracy społecznej na rzecz księgowych i biegłych rewidentów, upamiętniając Jego nieocenione zasługi dla naszego środowiska zawodowego i podtrzymywania stałej pamięci o Nim, ufundował w imieniu członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce tablicę pamiątkową o treści:

„Edward Kosakowski

1950-2017

Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Białymstoku

Skarbnik Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

w latach 1999-2017

uznany autorytet w dziedzinie rachunkowości i podatków

organizator rozwoju okręgowych struktur SKwP

ceniony doradca przedsiębiorców

autor licznych publikacji

Członkowie SKwP

                2018 rok”

Tablica pamiątkowa poświęcona ŚP. Edwardowi Kosakowskiemu na trwale upamiętnia nieocenione zasługi Prezesa dla środowiska księgowych Białostocczyzny, a dzień jej odsłonięcia stanowi ważne wydarzenie w historii Oddziału Okręgowego w Białymstoku Stowarzyszenia Księgowych w Polsce .
© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO