Strona główna img Aktualności img Jubileusz 60-lecia Oddziału Okręgowego w Białymstoku

Jubileusz 60-lecia Oddziału Okręgowego w Białymstoku

W dniu 2 października 2017 r. w Hotelu Gołębiewski w Białymstoku odbyła się uroczystość związana z Jubileuszem 60-lecia Oddziału Okręgowego w Białymstoku Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
 
W uroczystości udział wzięło ponad 130 zaproszonych gości, przedstawiciele Zarządu Głównego Stowarzyszenia: Prezes Franciszek Wala, Wiceprezes Jerzy Koniecki, Sekretarz Ryszard Gorycki, Główna Księgowa Ewa Sender; Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego, Wiceprezydent Miasta Białegostoku, przedstawiciele białostockich wyższych uczelni, Kuratorium Oświaty, przedstawiciele administracji skarbowo-celnej, przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców, członkowie wspierający, działacze i członkowie Stowarzyszenia z regionu.
 
Prezes Zarządu Oddziału Edward Kosakowski w przemówieniu okolicznościowym przedstawił historię Oddziału wraz z jego osiągnięciami i dokonaniami. Prezes Zarządu Głównego Franciszek Wala wyraził uznanie dla działalności Oddziału i pogratulował wspaniałego Jubileuszu. Podczas uroczystości, prelekcję na temat „Polska na nowym jedwabnym szlaku" wygłosił prof. zw. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko.
 
Prezes Zarządu Głównego Franciszek Wala wręczył Oddziałowi Okręgowemu honorowe wyróżnienie „Laur Jubileuszowy" za osiągnięcia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz Prezesowi Edwardowi Kosakowskiemu złotą z diamentem odznakę honorową „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce" w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju zawodu księgowego. 
 
Jarosław Dworzański - Przewodniczący sejmiku województwa podlaskiego wręczył odznaki honorowe województwa podlaskiego: Oddziałowi Okręgowemu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie promocji zasad zawodowej etyki w rachunkowości oraz Prezesowi Zarządu Edwardowi Kosakowskiemu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie krzewienia wiedzy finansowo-księgowej wśród podlaskich przedsiębiorców. Ponadto w uznaniu działalności Oddziału na rzecz środowiska księgowych i przedsiębiorców. 
Oddział otrzymał liczne gratulacje i okolicznościowe upominki. 
 
Artystyczną oprawę uroczystości przygotowali studenci uczelni muzycznych. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości, podczas wspólnego obiadu, był czas na wspomnienia i rozmowy towarzyskie. Wszystkim uczestnikom została wręczona publikacja „60 lat Oddziału Okręgowego w Białymstoku SKwP" wraz z pamiątkowymi gadżetami .© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO