Magazyn ksiegowo-podatkowy

Zamknięcie roku

Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności

Kierownik jednostki, a w przypadku gdy jest to organ wieloosobowy – członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki są, w myśl art. 4a, zobowiązani do zapewnienia, aby rsf oraz szd odpowiadały wymogom określonym w ustawie.

czytaj więcej
Zamknięcie roku

Ocena zdolności jednostki do kontynuowania działalności

Zakres analizy będącej podstawą deklaracji kierownika jednostki o zamiarze kontynuacji działalności zależy od jej sytuacji.

czytaj więcej
materiał został przygotowany we współpracy z miesięcznikiem Rachunkowość - pismem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

SKwP w liczbach

23523
doskonalących kwalifikacje
16832
przygotowujących się do zawodu księgowego
46601
uczestniczących w odczytach, seminariach, konferencjach
22883
liczba członków stowarzyszenia
ul. Warszawska 34
15-077 Białystok

tel. 85 743 26 19
tel. 85 743 26 05
fax 85 743 25 91

biuro@bialystok.skwp.pl

Bank PKO BP 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419