Statut

Statut Stowarzyszenia do pobrania w pliku PDF pobierz

Spis treści:

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

3

Rozdział 2 Cele i środki działania

4

Rozdział 3 Członkowie Stowarzyszenia

6

Rozdział 4 Władze Stowarzyszenia

10

Rozdział 5 Organy naczelne władz Stowarzyszenia

13

Rozdział 6 Organy okręgowe władz Stowarzyszenia

17

Rozdział 7 Majątek i gospodarka finansowa

22

Rozdział 8 Przepisy końcowe

23

Polecamy

    • Kaledarium