KURS DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO (PODSTAW RACHUNKOWOŚCI)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu
Słuchaczami kursu dla kandydatów na księgowego mogą być osoby:
1) posiadające co najmniej wykształcenie średnie,
2) posiadające umiejętność obsługi komputera

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego

Program kursu

1. Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki     - 102 godz.

2. Wybrane zagadnienia publicznoprawne i organizacji firm     - 15 godz.

3. Egzamin końcowy                                                              - 3 godz.

Absolwent kursu zdobędzie następujące umiejętności:
- gromadzenia dokumentów z uwzględnieniem kryteriów systematyki, przygotowywanie dokumentów do dekretacji,
- ujmowania danych w ewidencji finansowo- księgowej na podstawie wcześniej skontrolowanych i zadekretowanych dokumentów,
- sporządzania zestawień dotyczących regulowania rozrachunków,
- prowadzenia ewidencji analitycznej zapasów i środków trwałych,
- sporządzania raportów zawierających bieżące wykazy zobowiązań oraz należności o wymagalnych terminach płatności,
- zasad systematyki i chronologii dokumentów księgowych,
- sporządzania uproszczonej wersji sprawozdania finansowego,
- wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Organizacja kursu
Program kursu obejmuje 120 godzin zajęć wykładowo-seminaryjnych z ćwiczeniami praktycznymi, w tym 3 godz. pisemny egzamin końcowy.
Zajęcia odbywają się w weekendy w godz. 8-14 w siedzibie Oddziału Okręgowego w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 34.

Planowane terminy rozpoczęcia kolejnych kursów: 

- rozpoczęcie - 18 luty 2018 r. (weekendy) - lista zamknięta
- rozpoczęcie - lipiec/sierpień 2018 r. (dni robocze) - prowadzimy nabór
- rozpoczęcie - 1 września 2018 r. (weekendy) - prowadzimy nabór

Odpłatność za kurs wraz z podręcznikami:
- 2000 zł
- 1800 zł - w przypadku skierowania osoby na kurs przez firmę będącą członkiem wspierającym SKwP z uregulowaną składką za 2017 r.
Odpłatność zawiera opłatę za egzamin w terminie podstawowym.

Istnieje możliwość dokonywania płatności za kurs w ratach.

Osoba, która ukończyła kurs i uzyskała pozytywną ocenę z egzaminu końcowego otrzymuje Zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych wg wzoru Ministra Edukacji i Nauki oraz certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji Księgowego według wymagań określonych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce opartych na Międzynarodowych Standardach Edukacyjnych ustalonych przez IFAC.

 

Polecamy

    • Kaledarium