Informacje ogólne

Oddział Okręgowy w Białymstoku Stowarzyszenia Księgowych w Polsce istnieje od 1957 roku. Zasięgiem działania obejmuje teren byłego województwa białostockiego i łomżyńskiego.

Oddział zrzesza ok. 1000 członków zwyczajnych i ok. 60 członków wspierających. Członkowie zwyczajni naszego Oddziału skupieni są w jednostkach organizacyjnych: Oddziale Terenowym w Łomży oraz kołach i klubach. Samodzielnie działalność szkoleniową prowadzi Oddział Terenowy w Łomży

Podstawową działalnością statutową Oddziału jest szeroko pojęta działalność edukacyjno-szkoleniowa dla służb finansowo-księgowych, która realizowana jest głównie w formie kursów umożliwiających zdobycie zawodu księgowego, jak i doskonalenie w zawodzie.

Oddział Okręgowy w Białymstoku współpracuje:

  • z organizacjami gospodarczymi zrzeszającymi podlaskich przedsiębiorców. Celem tej współpracy jest popularyzacja nowych rozwiązań w rachunkowości firm  oraz pomoc przedsiębiorcom w przygotowaniu się do zmian prawa rachunkowego, podatkowego i gospodarczego w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej.
  • z wyższymi i średnimi szkołami ekonomicznymi pomagając młodzieży w zdobyciu praktycznej wiedzy z zakresu rachunkowości i podatków.

Oddział Okręgowy w Białymstoku posiada własny lokal o pow. 475 m2 z trzema salami wykładowymi, w tym największa pomieścić może ponad 80 słuchaczy. Sale szkoleniowe wyposażone są w nowoczesny sprzęt audiowizualny i przystosowane do prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem techniki komputerowej.

Władze statutowe
Zarząd Oddziału (kadencja 2015-2018)

Edward Kosakowski - prezes do dnia 30 października 2017 r.
Stanisław Kozłowski - prezes od dnia 22 listopada 2017 r.
Beata Kropiewnicka - wiceprezes ds. szkolenia
Anna Dyhdalewicz- wiceprezes ds. organizacyjnych
Grażyna Klamecka-Roszkowska - sekretarz
Dariusz Roguszczak - skarbnik
Elżbieta Chalecka - członek
Eliza Oleksza- członek
Teresa Mikulska - członek
Zenon Andrzej Mierzejewski- członek
Jarosław Stypułkowski - członek
Bogusław Wojtach - członek
Edward Matejkowski - członek (Prezes Zarządu Oddziału Terenowego w Łomży)
 
Okręgowa Komisja Rewizyjna (kadencja 2015-2018)
Zofia Borysienko - przewodnicząca
Bożena Wiszniewska - zastępca przewodniczącego
Jadwiga Alechno - członek
Aleksandra Aniśko - członek
Grażyna Trusewicz - członek
 
Okręgowy Sąd Koleżeński (kadencja 2015-2018)
Stanisław Klepacki - przewodniczący
Jolanta Komarzewska - zastępca przewodniczącego
Eugenia Backiel - członek

 

 

Polecamy

    • Kaledarium