Jak zostać członkiem zwyczajnym

Członkiem zwyczajnym może być osoba mająca nieposzlakowaną opinię i pełną zdolność do czynności prawnych, wykonująca (obecnie lub w przeszłości) zawód księgowego lub inny zawód pokrewny związany z rachunkowością.Członkami zwyczajnymi mogą być studenci i uczniowie kierunków finanse i rachunkowość oraz dziedzin pokrewnych.

Członek zwyczajny uprawniony jest do korzystania z comiesięcznych nieodpłatnych odczytów organizowanych przez Oddział Okręgowy, uzyskania pomocy w zakresie zmiany lub podjęcia zatrudnienia w zawodzie księgowego.

Członek zwyczajny zobowiązany jest do stosowania się do statutu, regulaminów i uchwał organów władz Stowarzyszenia, podnoszenia poziomu zawodowego oraz przestrzegania zasad etycznych obowiązujących członków Stowarzyszenia, regularnego opłacania składek członkowskich.

Aby zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia należy złożyć w siedzibie Oddziału Okręgowego, deklarację członkowską, dokonać wpłaty wpisowego - 5 zł oraz składki rocznej w wysokości 30 zł.

Polecamy

    • Kaledarium